Ortomozaika (tikişsiz şəkil) - bir neçə ortotransformasiya olunmuş təsvirlərin (şəkillərin) əvvəlcədən verilmiş vahid  təsvir keyfiyyətinə uyğun birləşdirilməsinin nəticəsidir.
Пример ортофотомозаики снимков со спутников Pleiades. 
Ortotransformasiya olunmuş şəkillər istənilən ərazilərə hər hansı bir miqyasda ortofotoplanın tərtib edilməsinə imkan verir ki, bu da topoqrafik, geodeziya və s. layihə-axtarış işlərində YMZ materiallarının tətbiqini xeyli genişləndirir.
 

 

Sualin var?