Rəqəmsal ortofotoplan (ortotransformasiya olunmuş şəkil) - bu  çəkilən zaman sahənin relyefi və nadir nöqtəsindən  meyl bucağı korrektə olunmuş aero- və ya kosmik şəkildir. Ortofotoplanların yaradılması üçün şəkillər üzərində bütün bütün zəruri düzəlişlər(eninə parallaks və istinad nöqtələri korreksə olunduqdan) olunmuş təsvirlərdən istifadə olunur. Yerin modeli kimi rəqəmsal relyef modeli (CMR) istifadə olunur.

 

Sualin var?