Kosmik monitorinq -  kosmik aparatlardan yer səthinin vəziyyəti haqqında məlumatların mütəmadi alınmasıdır. Yerin mütəmadi olaraq uzaqdan zondlanması (YUZ) təbii prosesləri, təbii fəlakətləri, habelə insan və heyvan fəaliyyətlərindən qaynaqlanan dəyişiklikləri izləməyə kömək edir.

Müasir radar cihazları atmosferin vəziyyətindən asılı olmayaraq günün istənilən vaxtında yer səthini müşahidə etməyə imkan verir.

Mütəmadi kosmik monitorinq meşə yanğınlarını aşkarlamaq üçün ən effektiv yoldur. Peyk sistemləri infraqırmızı spektrdə şəkil çəkir. Bu, istilik fərqini təyin etməyə və istilik nöqtələrini - yanğın mənbələrini müəyyən etməyə imkan verir. Şəkillər işlənir və coğrafi koordinatlarla əlaqələndirilir. Nəticədə atəşin yayılma sərhədləri müəyyən edilə bilər. Digər populyar sahə ətraf mühitin monitorinqidir, bu müddətdə aşağıdakıları müəyyən edə bilərsiniz:

• torpaq və suyun çirklənmə sahələri;

• meşə və kənd təsərrüfatındakı mənfi dəyişikliklər;

• tullantıların saxlama yerləri;

• təbii ehtiyatların icazəsiz istifadə olan yerləri.

Kosmik şəkillər eyni zamanda böyük ərazini əhatə edir. Uzaqdan zondlama üsullarından istifadə etmək atonəqliyyat vasitələri ilə gedib çatması mümkün olmayan, uzaq və gediş-gəlişi çətin olan əraziləri araşdırmaq üçün əlverişli vasitədir.

Aqro-sənaye sahəsində də kosmik şəkillərdən geniş istifadə olunur: tarlaların dəqiq sərhədlərini müəyyən etmək, əkin sahələrinin inventarlaşdırılması, əkin və meliorasiya işlərinə dəstək.

Məhsulun üstünlükləri

• dəqiq və ətraflı şəkillər əldə etmək;

•  Sıx meşəlik olan ərazilərdə araşdırma imkanı;

• məlumatların vaxtaşırı yenilənməsi.

Sualin var?