Kartoqrafiya işləri

"PlanetGeo" MMC  sifrişçilərə rəqəmsal kartoqrafik materiallardan ibarət geniş çeşidli xidmətlər təklif edir.

"PlanEtGeo" respublika ərazisində müxtəlif miqyaslı geniş ərazilər üçün rəqəmsal topoqrafik, tematik, xüsusi xəritələr və planlar yaratmaqda geniş təcrübəyə malikdir . Mütəxəsislərimiz fəaliyyətində ən mürəkkəb tapşırıqları ən qısa müddətdə və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirməyə imkan verən proqram və avadanlıqdan istifadə edirlər.

Kartoqrafiyada elektron xəritələr

Kartoqrafik işlər -   kartoqrafik materialların emal olunması tədbirləri , formalaşması, tədqiqi, istifadəsi üzrə fəaliyyətlərin məlumatlarından ibarətdir. Xəritə planlarının tərtib edilməsi topogeodeziya işləri başa çatdıqdan və əvvəlki köhnə xəritələrin tədqiq olunmasından sonra həyata keçirilir.

Toplanan məlumatlar əsasında ərazinin baş planlarının hazırlanması, ayrı-ayrı rayonların, bələdiyyələrin, yaşayış məntəqələrinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi həyata keçirilir. Bu məlumatlardan mülki  obyektlərin layihələrin hazırlanmasında da istifadə olunur. Kartoqrafiya məhsulları inşaat, ərazilərin idarə olunması və digər sahələrdə də geniş istifadə olunur. Kartoqrafik işinin təşkili  istinad materialları kimi istifadə olunaq xəritələr, atlaslar və s. əldə etməyə imkan verir.

Toplanan məlumatlar əsasında ərazinin baş planlarının hazırlanması, ayrı-ayrı rayonların, bələdiyyələrin, yaşayış məntəqələrinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi həyata keçirilir. Məlumatlar mülki obyektlər üçün layihələrin hazırlanmasında istifadə olunur. Kartoqrafik işlərin materialları inşaat, torpaq idarəçiliyi və digər sahələrdə geniş istifadə olunur. Kartoqrafik işin təşkili əlavə və istinad materialları kimi istifadə olunan xəritələr, atlaslar və s. əldə etməyə imkan verir.

Rəqəmsal Xəritəçəkmə şöbəsinin imkanları:

 • Rəqəmsal topoqrafik xəritələrin və müxtəlif miqyaslı planların yaradılması və yenilənməsi.
 • Tematik və xüsusi xəritələrin, xüsusi məqsədlər üçün planların tərtib edilməsi.
 • Müxtəlif səviyyəli təfərrüatlı naviqasiya xəritələrinin yaradılması üçün ünvan məlumatlarının daxil olunması.
 • Müxtəlif təyinatlı obyektlərin, habelə yeraltı və yerüstü tikililərin layihələndirilmə və tikintisi (tikinti zamanı digər işlər) üçün topoqrafik planların yaradılması.
 • İdarəetmə, banklar, tibb və uşaq müəssisələri və s. üçün mərtəbə planlarının yaradılması.
 • Kartoqrafiya sahəsində qaydaların, standartların, təlimatların və  texniki təlimatların hazırlanması.
Rəqəmsal xəritələr müassir tələblərə uyğun olaraq dəyişən bu formatlarda təqdim edilə bilər: Kommerisya CİS, (SXF) Panorama; (DM) Neva; (SHP / MXD) ArgGIS; (MIF / MID, TAB) MapInfo; (DXF və DWG) AutoCAD; (GeoTIFF, AI, CDR, PS) və s.

Kartoqrafik işlərin növləri.

Kartoqrafik işlərin aşağıdakı növləri var:

 • genişmiqyaslı topoqrafik xəritələrin, planların hazırlanması;
 • topoqrafik xəritələrin / planların tərtib edilməsi / yenilənməsi;
 • ortofotoplanların tərtib olunması.

Kartoqrafik metodlar və xüsusiyyətləri, .

Topoqrafik fəaliyyətin bütün növləri  texniki vasitələrdən, cihazlardan, proqram təminatından istifadə etməklə həyata keçirilir. Xəritə planları geodeziya ölçmələrindən  sonra əldə edilən məlumatlar əsasında qurulur. Bütün işlər müəyyən edilmiş standartlara uyğun aparılır.Xəritə üzərində təsvir olunan yeniliklərin öyrənilməsi kartoqrafik tədqiqat metodlarından biridir. Kartoqrafik metodlar konkret göstəriciləri, keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərini yaratmağa imkan verir.
Xəritələrin istifadəsi və yaradılması bir-birini tamamlayan əlaqəli proseslərdir. İlkin mənbə kim obyektin ərazisi və üzərində yerləşən obyektlərdən stifadə olunur. Kartoqrafik işin nəticəsi xəritə, atlas və qlobus modelləridir.

Kartoqrafik iş apararkən aşağıdakı elmi metodlardan istifadə olunur:

 • ümumi, elementlərin təsviri;
 • qrafik-analitik üsul;;
 • miqyaslaşdırma;
 • riyazi analiz, riyazi statistika, emal;
 • kartoqrafik generalizasiya;
 • şərti işarələrin tətbiqi.

Növbəti mərhələdə məlumatların çevrilməsi digər kartoqrafik məlumatların emal olunması nəticəsində həyata keçirilir. Texnoloji proseslər və istifadə olunan alqoritmlər yekun məhsulun təyinatından aslıdır.

Yerinə yetirimiş kartoqrafik işlərin siyahısı

Xəritələrin  hazırlanmasında istifadə olunan texnoloji proseslər:

 • hazırlıq - obyektin yerləşmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsini, müəyyən bir ərazi üçün kartoqrafik məlumatların toplanmasını, layihələndirmə üçün məlumatların analizini əhatə edir;
 • layihələndirmə - köhnəni yeniləyərək yeni bir xəritə hazırlamaq;
 • yaradılacaq yeni xəritənin riyazi əsasını yaratmaq;
 • redaktə etmək;
 • coğrafi adların köçürülməsi;
 • korrektə etmək;
 • dəyişiklikləri nəzərə alaraq yeni xəritələrin buraxılması;
 • tələblərə, keyfiyyətə uyğunluğun yoxlanılması;
 • tərtibat - məlumatların göstərilməsi üçün nəşrin tələblərinə cavab vermək;
 • müəyyən bir mövzunun vahid müəllif nümunəsinin formalaşdırılması;
 • nəşrə hazırlaşma, kompüterin nəşrə hazırlanması;
 • nüsxələrin çıxarılması;
 • orijinal nüsxənin və istehsal nümunəsinin çapı;
 • xəritələrin nəşri və tirajlanması.

Kartoqrafik işi necə sifariş etmək olar

Kartoqrafik işin təşkili  vaxt və maliyyə investisiyaları tələb edən olduqca əmək tələb edən bir işdir. Əvvəlcə məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirmək, alqoritmləri seçmək və s. Torpaq idarəetməsi və tikintisində kartoqrafiya işlərinin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bütün detalları əvvəlcədən mütəxəssislərimizlə müzakirə etsəniz,   bu sizə sifariş edəcəyiniz iş üçün ən  uyğun variantı seçməyinizə kömək ediləcəkdir.Kartoqrafik işlərin dəyəri layihənin mürəkkəbliyindən, xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bütün detalların əvvəlcədən menecerlə müzakirə edilməsi tövsiyə olunur, suallarınız cavablandırılacaqdır.

Sualin var?