Əgər hələ də aldanmamısınıza və pulunuzu qənaətlə xərcləmək istəyirsinizsə sadəcə əminliklə bizə etibar edin. Effektiv qənaətin açarı bizdədir...

Tikinti monitorinqi - obyektdə aparılan tikinti-təmir, bərpa və rekonstruksiya işlərinin aparılmasına fasiləsiz nəzarəti təmin etməklə baş verəbiləcək problemlərdən yayınmağa imkan yaradır.

Audit yoxlaması – tikinti-təmir, bərpa və rekonstruksiya işləri üçün keyfiyyət audit proqramının hazırlanması və bütövlükdə texniki-istehsalat prosesinin maliyyə nəzarətini aparılmaqla həyata keçirilir.

Şirkətimiz Tikinti monitorinqi və Audit yoxlaması zamanı sizə aşağıdakı məsələlərin peşəkar həllində yardımçı ola bilər:

  • Aparılan tikinti-təmir, bərpa və rekonstruksiya işlərinin keyfiyyətinin normativlərə uyğun yoxlanılması və foto-şəkilli hesabatların hazırlanması;
  • Layihə spesifikasiyasında göstərilən materialların icra zamanı uyğunluğunun yoxlanılması və lazımi sertifikatların tələb edilməsi;
  • Təchizat materiallarının qiymətlərinin real bazar qiyməti ilə müqayisəsi və alternativ səmərəli təkliflərin hazırlanması;
  • İcra ediləcək işlərin dəyərinin real bazar qiyməti ilə müqayisəsi və alternativ səmərəli təkliflərin hazırlanması;
  • Davamlı keyfiyyətə nəzarət işlərinin aparılması və texniki sənədlərin FHN tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması;
  • Layihənin bütövlükdə beynəlxalq standarlara uyğun şəkildə idarə edilməsi

Sualin var?