Aerofotoplanalma - müəyyən bir hündürlükdən yer səthinin təyin olunmuş hissəsinin şəklini çəkmək üçün icra olunur. Çəkilişlər pilotsuz uçuş aparatına (PUA) quraşdırılmış kameradan istifadə edərək həyata keçirilir.

PUA -ların havadan çəkilişi yüksək ayarlamaya  və işıq həssaslığına malik rəqəmsal fotoqrafiya avadanlığı istifadə edilərək həyata keçirilir. Aerofotoplanalmanin  dəqiqliyi çox yüksək olur (adətən standart səhv ümumiyyətlə bir neçə santimetrdən çox olmur). Kameranın istiqamətindən asılı olaraq planlaşdırılmış Aerofotoplanalma  (kamera şaquli olaraq aşağıya yönəldilmişdir) və perspektivli fotoqrafiya (kamera müəyyən bir bucaq altında qurulur) var.

 

 Описание фото

Coğrafi məkanın Aerofotoplanalma ilə təyin olunması.

Описание фото

Pilotsuz uçuş aparatları vasitəsi ilə Aerofotoplanalma.

Описание фото

Aerofotoplan nümunəsi.

İstifadə olunan texnologiyadan asılı olaraq, aerofotoplanalmanın  aşağıdakı növləri və üsulları mövcuddur:

Vahid aerofotoplanalma görünən diapazonda icra olunur. Bu üsulla ərazinin yüksək dəqiqlikli rəngli görüntülərini əldə edə ounur. Bu texnologiyadan əsasən topoqrafik xəritələr yaratmaq üçün istifadə olunur; həm də torpaq sahələrinin, şəhərlərin, kəndlərin, evlərin, yaşayış komplekslərinin, yolların, meşələrin, çayların, göllərin və s.  də aerofotoplanalması işində də tətbiq edilir.

İnfraqırmızı aerofotoplanalma. Bu üsul, infraqırmızı radiasiyanı qəbul edə bilən xüsusi bir texnika ilə həyata keçirilir. İnfraqırmızı fotoqrafiya texnologiyası ərazinin şəkillərini yaratmaq üçün çox uyğun deyil, ancaq ortofotomaplar və tematik xüsusi xəritələr yaratmaq və ərazinin ekoloji vəziyyətini qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilər.

Termal görüntüləmə(teplovizor) fotoplanalma. Texnologiya, bölgənin istilik paylanmasını göstərəcək bir termal görüntü əldə etməyə imkan verir. Termal görüntüləmə istilik şəbəkələrinin və kommunal xidmətlərin tədqiqatı, yanğın mənbələrinin tapılması, torpaqdakı suyun miqdarının qiymətləndirilməsi və ətraf mühitin araşdırılması üçün idealdır (məsələn, heyvanların sayılması və ya çaylarda tullantıların yerləşdirilməsi).

Müasir aerofotoplanalma və hava lazer taraması(skanerləmə). Bu üsulla fotoplanalma lazer şüalarından istifadə olunmaqla ərazini tarayan xüsusi lidar cihazları(skanerlər) istifadə edərək həyata keçirilir. Lazer fotoplanalma ərazinin çox dəqiq bir görüntüsüdür. Bu üsuldan ümumiyyətlə xəritələri dəqiqləşdirmək, geoloji kəşfiyyat və təhlükəli geoloji proseslərin baş verdiyi ərazilərin cox dəqiq düzgün modelini yaratmaq üçün istifadə olunur.

Pilotsuz uçan aparatların köməyi ilə alınan  və kosmik şəkillər çox geniş yayılmışdır. Bu texnikadan istifadə etməklə ərazinin təkcə müfəssəl ətraflı modelini deyil, həm də yerdəki dəqiq koordinatlarını əldə edə etmək mümükündür. Bu xidmət kifayət qədər bahalı olduğu üçün bu üsulla alınan kosmik şəkillərin  sifarişçisi adətən dövlət qurumları və ordudu olur.

Sualin var?