Torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə və ərazilərin səmərəli idarə olunması üçün torpağın vəziyyəti barədə ən son məlumatlara ehtiyac var.

Uzaqdan zondlama aşağıdakı vəzifələri həll etməyə imkan verir:

  • landşaft planlarının, topoqrafik və geodeziya əsaslarının hazırlanması;
  • yaşayış məntəqələrində funksional sahələrin (yaşayış, istehsalat, ictimai) müəyyənləşdirilməsi;
  • ərazilərin inkişafı üçün sxem və planların yaradılması;
  • yeni ərazilərin şəhərsalma əsaslarına uyğunluğ üçün qiymətləndirilməsi.

Torpaqdan istifadədə və ərazilərin idarə olunmasında məsafədən zondlama məlumatlarının tətbiqi

Peyk şəkilləri əsasında əhali üçün potensial təhlükə bölgələrini müəyyənləşdirmək və sanitariya mühafizə zonalarının yaradılması üçün yer ayırmaq mümkündür. Yüksək riskli obyektlərə bəzi mühəndis strukturları daxildir: fabriklər, qaz və neft boru kəmərləri, qaz, neft və yanacaq anbarları. Kosmik monitorinq bu obyektlərin vəziyyətini demək olar ki, real vaxtda idarə etməyə imkan verir. Yüksək dəqiqliyə malik olan şəkillər obyektlərin vəziyyəti və dinamikası haqqında ən son məlumatları özündə əks etdirir.

Kadastr araşdırmalarında aerokosmik nəzarət üsullarından da istifadə olunur. Şəkillər ərazilərin sərhədlərini müəyyənləşdirməyə və əmlak qetdiyyatını aparmağa imkan verir. Ultra yüksək dəqiqlik sayəsində kiçik obyektlərin inventarını edə bilərsiniz: avadanlıq, mühəndis konstruksiyaları və s.

Magistral kommunikasiyalar qoyulduqda, tez-tez xüsusi ərazilərin, təbiəti qoruma zonalarının, dövlət qoruqlarının kəsişməsi ilə bağlı mübahisəli məsələlər ortaya çıxır. Uzaqdan zondlama əraziləri analiz etməyə və qaz və ya neft kəmərlərini çəkmək üçün üçün ən yaxşı variantı tapmağa kömək edir.
Yer səthinin aerokosmik araşdırması genişmiqyaslı tikinti təşkil edilərkən, daş ocaqları və yataqların işlənməsi zamanı zəruridir. Kosmik monitorinqin vəzifəsi ərazinin tikinti və ya mədən üçün yararlılığını qiymətləndirməkdir. Alınan məlumatlara əsasən dizayn və tikinti işlərini idarə etmək üçün coğrafi bir məlumat sistemi yarada bilərsiniz. Müntəzəm monitorinq tikinti və yataqların işlənməsi prosesini bütün mərhələlərdə idarə etməyə imkan verir.
Aerofotoplanalma və kosmik monitorinq xidmətləri şəhərsalma, torpaq münasibətləri, kadastr qeydiyyatı və inventarlaşdırma sahəsində çalışan dövlət və ticarət şirkətləri arasında tələb olunur.
 

Sualin var?