Kosmik şəkillər su obyektlərinin xəritələşdirilməsində əsas hidroloji məlumat mənbəyinə çevrilir.

Hidroqrafik şəbəkənin vəziyyətini xəritələşdirməklə yanaşı, aşağıdakı  qetd olunan  aktual və mühüm xidmətləri həyata keçirmək mümkündür:

  • buzlaqların monitorinqi və buz kəşfiyyatı;
  • sahil və sahil zonasının monitorinqi;
  • dənizdəki neft dağılmalarının daşınması və monitorinqi;
  • üzvi dəniz ehtiyatlarının tədqiqi və nəzarəti;
  • çirklənmə və su dövranının təhlili.
Kosmik məlumatlar su ehtiyatlarının idarə olunması və mütəmadi monitorinqi problemlərini tez bir zamanda həll etməyə imkan verir. Kosmik görüntülər demək olar ki, real vaxt rejimində həyata keçirilir. Mütəmadi olaraq məsafədən zondlama ekosistemin təbii və antropogen amillərin təsiri altında necə dəyişdiyini izləməyə imkan verir.

Kosmik monitorinq aşağıdakı zəruri hallarda həyata keçirilir:

  • təbii suların çirklənmə mənbələrini müəyyənləşdirmək;
  • hidravlik tikililərin vəziyyətini yoxlamaq;
  • suyun çirklənmə dinamikasını müəyyənləşdirmək;
  • daşqınlar və fövqəladə hallar zmanı vəziyyətə nəzarət etmək;
Məsafədən Zondlama məlumatlarından rəqəmsal bir model yaradıla bilər. Təcili vəziyyətlərdə simulyasiya istifadə olunur. Üç ölçülü model daşqınlar zamanı mümkün daşqın sahələrini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Rəqəmsal modellərin köməyi ilə daşqının vurduğu ziyanı qiymətləndirmək, lazımi tədbirləri görmək və əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək mümkündür. Su idarəetmə monitorinqi dövlət və elmi tədqiqat təşkilatları arasında tələb olunan bir xidmətdir. Ayrıca, su idarəsi sistemlərinin və hidravlik tikililərin istismarı ilə məşğul olan müəssisələr üçün su obyektlərinin nəzarəti lazımdır. Daşqınlar və daşqınlar zamanı məlumatların vaxtında alınması Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər xilasetmə xidmətləri üçün təcili bir xidmətdir

Sualin var?