Kənd təsərrüfatı kompleksləri yaradılmazdan əvvəl istifadə olunacaq torpaqların mövcud vəziyyəti barədə məlumatlar böyük əhəmiyyətə malikdir. Müəyyən olunmuş ərazilərdə aparılmış topoqrafik və geodeziya ölçmələri yaradılacaqkomplekslərin effektiv idarə olunması üçün etibarlı məlumatlar verir. Bu məlumatlar fermerlərə istehsalın artırılmasına, xərclərinin azaldılmasına və torpaqlardan daha səmərəli istifadəsinə kömək etməklə yanaşı, əkinə nəzarət və sudan istifadə kimi vacib amillərin müəyyənləşdirilməsi, ölçülməsi və təhlili üçün effektiv bir vasitə hesab olunur. Daha ətraflı, dəqiq və qısamüddətli məlumat əldə etmək üçün aerofotoplanalma və kosmik monitorinq xidmətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Aerokosmikplanalma və kosmik monitorinq daha böyük xərclər tələb edir. Bu xidmətlər spektral kameralarla təchiz olunmuş təyyarələrdən istifadə edərək icra olunur. Ərazinin müxtəlif hissələrinin eyni vaxtda araşdırılması əkinlərin vəziyyətini izləmək üçün ən yaxşı yoldur.

Kənd təsərrüfatı torpaqlarının monitorinqi aşağıdakı xidmətləri göstərir:

 • kənd təsərrüfatının ümumi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;
 • bitki örtüyü analizi (azot, zülal və xlorofil tərkibi);
 • taxıl bitkiləri ilə zəbt olunan torpaq sahəsinin hesablanması;
 • meliorasiya, suvarma, biçin, ot biçinlərinə nəzarət;
 • kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri və növləri barədə məlumatların toplanması, torpaq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi və idarə olunması, xüsusi informasiya sistemlərinin yaradılması
 • suvarma tələblərinin müəyyənləşdirilməsi, su ayırıcılarının tikildiyi səthin hündürlüyü üçün axın istiqamətinin və axın yolunun uzunluğunun hesablanması;
 • verilənlərin  təhlili, emal olunması və qiymətləndirilməsi ilə işin keyfiyyətinin  yüksəldilməsi, resursların səmərəli istifadəsi və  sərf olunan xərclərin azaldılması  hesabına nəticələrinin yaxşılaşdırılması
Qış aylarında aparılan monitorinq qar örtüyünün miqdarına nəzarət etməyə və dinamikasını müşahidə etməyə imkan verir. Peyk sistemləri məlumatları real vaxt rejimində ötürür.

Kosmik monitorinq aşağıdakı hallarda zəruri hesab olunur:

 • kənd təsərrüfatı bitkilərinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyənləşdirin: taxıl, tərəvəz, yağlı toxumlar, sənaye və s .;
 • tumurcuqların cücərmə və ya meyvələrin yetişmə dərəcəsini təyin etmək;
 • məhsulların mövcud vəziyyətinə əsasən məhsul proqnozunu hazırlamaq;
 • əkin və yığım sürətinə nəzarət etmək;
 • meliorasiya işlərinin aparılmasına nəzarət etmək;
 • mənfi təbii hadisələrin vaxtında aşkarlanması: eroziya, bataqlıq və torpağın şoranlaşması;
 • əbii fəlakətlər nəticəsində təlaf olma mərkəzlərini aşkar etmək: yağış, dolu, yanğınlar;
 • əkilmədən əvvəl yeni əkin sahələrinin relyefini araşdırılması.

Sualin var?