Təyin olunmuş ərazilərin xəritələşdirilməsi ən çox tələb olunan xidmətlərdən biridir. Topoqrafik, kartoqrafik planlar yaradıldıqdan dərhal sonra köhnəlir, çünki ərazi müntəzəm olaraq dəyişir. Geodeziya və kartoqrafiya xidmətləri ərazinin xəritələrini mütəmadi olaraq yeniləməyə imkan verir. Kartoqrafiya sahəsindəki xidmətlər, yeni obyektləri müəyyənləşdirmək və şərh etmək üçün məlumatların öyrənilməsinə imkan verir. Rəqəmsal kartoqrafiya xəritəçəkmə prosesini xeyli sadələşdirdi və sürətləndirdi. Yeni texnologiyalar müasir kartoqrafiya metodlarından istifadə etməyə imkan verir. Son zamanlar kosmosdan alınan görüntülər, CİS kartoqrafiyası aktiv şəkildə istifadə olunur. Yeni metodlar xəritələrin yaradılması prosesini xeyli sürətləndirdi və sadələşdirdi. Kadastr və kartoqrafiya xidmətlərini istədiyiniz zaman sifariş edə bilərsiniz.

 

 

Kartoqrafiyanın vəzifələri

Ərazinin öyrənilməsi ilə bağlı bütün işlər xəritəsiz tamamlanmır. Bölgənin ən ətraflı təsviri belə xəritəni əvəz edə bilməz.

Xaəritələr aşağıdakı sahələrdə müntəzəm olaraq istifadə olunur;​

 • yeni yaşayış məntəqələeinin salınmasında;
 • yol şəbəkəkələrinin layihələndirilməsi, hidravlik qurğular;
 • yeni ərazilərin öyrənilməsi;
 • torpaqların idarə olunması və kadastr;
 • landşaft layihələndirilməsi;
 • geoloji kəşfiyyat;
 • dövlət idarəetmə orqanları;
 • təbii fəlakətlərin və texnogen fövqəladə halların aradan qaldırılması;
 • naviqasiya sistemlərinin qurulması.

Xəritələr təbiətin mühafizəsində də istifadə olunur. Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə planların tərtib edilməsində xəritlərin rolu əvəzsizdir. Az tədqiq edilmiş ərazilər xəritələnir  və gələcək planlar bu xəritələrə əsasən icra olunur. (Dünya Okeanının dibi, Cənubi və Şimali Qütblər).

Müasir texnologiyalar xəritələri yalnız kağızda deyil, elektron formatda da yaratmağa imkan verir. Elektron xəritələtilərin tərtib olunması yüksək dəqiqliyə malik olan Totalstation cihazları vasitəsi ilə həyata keçirilir. Xəritəçəkmə xidmətləri sosial-iqtisadi fəaliyyətlərdə mühüm rol oynayır. Bunlar işi sürətləndirməyə, tətbiqetmə xərclərini azaltmağa və gəlirliliyi artırmağa imkan verir. Ərazini dəqiq bilmək, layihələndirmə, tikinti və digər işlərdə səhvlərdən qaçınmağa imkan verir.

Создание и обновление цифровых топографических карт

Kartoqrafiya və Yerin Məsafədən Zondlanması

Kosmosdan çəkilən şəkillər son zamanlarda xəritələşdirmə üçün əsas mənbə kimi istifadə edilməkdədir (aerofotoplanalma).

Yerin məsafədən zondlama məlumatlarının aktiv istifadəsi aşağıdakı amillərlə əlaqələndirilir:

 • orbitdə  çoxlu sayda Yeri Məsafədən Zondlama peykinin olması müxtəlif xüsusiyyətlərə və dəqiqliyə malik məlumatlar əldə etməyə imkan verir;
 • 3-4 m-ə qədər artan yerləşmə dəqiqliyi;
 • son məhsulun tez hazırlanması, şəkillərin ötürülmə sürəti;
 • müştəriyə qısa zaman ərzində ilkin məlumat verə bilmə imkanı ;;
 • şəbəkə texnologiyalarının və imkanlarının aktiv istifadəsi, məlumat bazasına birbaşa çıxışı təmin edən xidmətlərin yaradılması;
 • Yerdən Məsafədən  Zondlama məlumatlarının münasib qiyməti, əlavə xərclərə.qənaət

Yerdən məsafədən zondlama məlumatları kartoqrafiyada fəal şəkildə istifadə olunur, metod tədricən yer ölçmələrini və digər tədqiqat növlərini əvəz edir.

GİS kartoqrafiyası

Cografi İnformasiya Sistemləri (CİS) istənilən məkanla bağlı məlumatların əldə olunması, emalı, təhlili, hazırlanması, kartoqrafik təqdimatını təmin edən mükəmməl bir informasiya sistemidir. Coğrafi məlumatların təhlili ilə bağlı elmi və praktiki problemlərin həlli üçün ən əlverişli alət kimi müasir informasiya cəmiyyətində Cografi İnformasiya Sistemlərinin tətbiqi çox böyük sürətlə artmaqdadır.. Coğrafi informasiya sistemləri ArcGİS texnologiyası koməkliyi ilə istənilən səviyyəli CİS yaratmağa imkan verir. Veb GİS - proqram təminatları modellərinin, web-brauzerlərin çox asanlıqla yaradılması və publikasiyası, digər sistemlərə integrasiya, coğrafi məlumatların idarə edilməsi, analizi, planlaşdırma və düzgün qərarların qəbul edilməsində əvəzsiz bir alətdir.  Bunları yaratmaq, işinizi başqaları ilə bölüşməyin effektiv yolu hesab olunur. Elektron kartoqrafiya istifadəçilərin imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirdi, bu cür xəritələr bir smartfona və ya tabletə belə yüklənə bilər.Müasir texnologiyalar sistematik bir yanaşma ilə xarakterizə olunur. Alətlər məlumatların ən əyani görüntüsünü təmin edir. Müassir texnologiyalar relyeflərin elektron xəritələri yaratmaq üçün də istifadə olunur.

Kartoqrafik işlərin dəyəri

Müasir elektron kartoqrafiya məntəqələrin və ərazilərin ətraflı xəritələrini yaratmağa imkan verir. Şirkət kartoqrafik materialların yaradılması və yenilənməsi üçün bütün növ xidmətlər təklif edir. Xəritələrin yaradılması müəyyən bir ərazidə məlumatların toplanması ilə başlayır. Şöbə topoqrafik ölçmələr (planalma), geodeziya və kadastr ölçmələri, mühəndislik geodeziyası, daimi geodeziya nöqtələrinin şəbəkələrinin yaradılması, yerin nəzarət nöqtələrinin siqnallaşdırılması və ölçülməsi, nivelir şəbəkəsinin qurulması və tarazlaşdırılması, yolların və binaların təsviri, yerüstü lazer skanlaşdırılması,yeraltı və yerüstü kommunikasiyaların təsbit edilməsi, ölçmə məlumatlarının emalı, xəritələşdirilməsi və hesabatların hazırlanması xidmətlərini yüksək dəqiqliklə və keyfiyyətlə təmin edir. İş əsnasında müasir texnologiyalardan istifadə olunur, aerofotoplanalma, Yerin Uzaqdan Zondlanması  məlumatları, GLONASS / GPS sistemlərindən istifadə edilən topoqrafik işlər.

Şirkətdə müxtəlif mürəkkəblikli layihələrdə geniş təcrübəyə malik ixtisaslı mütəxəssislər çalışır. İş yerinə yetirilərkən bütün tələb və standartlara riayət olunur, şirkətin fəaliyyəti lisenziyalaşdırılır. Kartoqrafiya işlərinin qiyməti layihənin növündən, ərazinin mürəkkəbliyindən, sifariş olunan məlumatların dəqiqlik dərəcəsindən,əlavə tələblərindən asılıdır. Bütün detalları menecerlə əvvəlcədən müzakirə etmək tövsiyə olunur, bütün suallara cavab veriləcək və sizin üçün əm uyğun seçim təqdim olunacaqdır. İşlərin dəyəri əraziyə elekton və ya yerində baxış keçirilməklə təyin olunur.

Sualin var?