Topoqrafik xəritə — ərazini ətraflı təsvir edən universal bir xəritədir. Xəritədə geodeziya istinad nöqtələri, relyef, hidroqrafiya, bitki örtüyü, torpaq, təsərrüfat və mədəniyyət obyektləri, yollar və kommunikasiyalar, sərhədlər və digər ərazi obyektləri haqqında məlumatlar var.
Miqyas nə qədər böyük olarsa, ərazidə olan obyektlər haqqında daha dəqiq məlumat əldə etmək olar. Topoqrafik xəritələrdə əks olunan məlumatların dolğunluğu və dəqiqliyi  bir çox texniki problemlərin həllinə imkan verir.
Topoqrafik xəritə növləri:
  • topoqrafik planlar — 1:500, 1:2 000, 1:5 000;
  • iri miqyaslı topoqrafik xəritələr  — 1:10 000; 1:25 000; 1:50 000 ;
  • orta miqyaslı topoqrafik xəritələr — 1:100 000; 1:1 000 000;
  • kiçik miqyaslı topoqrafik xəritələr — 1:1 000 000 и выше

 

 

Rəqəmsal topoqrafik xəritələr və planlar yaratmaq və yeniləmək üçün aerofotoplanalma və çox yüksək dəqiqlikli peyk şəkillərindən istifadə olunur.

"PlanEtGeo" şirkəti istənilən miqyaslı kağız daşıyıcılarda və rəqəmsal topoqrafik xəritələrin və planların yaradılması və yenilənməsi üzrə böyük təcrübəyə malikdir. Şirkətimizin imkanları haqqında daha çox məlumat üçün Kartoqrafiya bölməsinə baxın.

 

 

Sualin var?