Yerin uzaqdan zondlanması işini icra edən bütün texniki vasitələr  müxtəlif növ görüntüləmə cihazları ilə təchiz olunmuşdur. Onlar bu cihazların vasitəsi ilə yerin səthini  davamlı, arası kəsilmədən müşahidə edirlər. Yeri məsafədən zondlama peykində quraşdırılmış görüntüləmə sisteminin iki növ coğrafi məlumat toplama növü var:  optoelektronik görüntüradar görüntüsü.

Yer səthinin optik müayinəsi elektromaqnit şüalarının görünən və infraqırmızı diapazonlarında aparılır. Bu iş yalnız gündüz saatlarında və buludsuz havalarda mümkün olduğu üçün adətən günün işıqlı zamanı icra olunur. Yerin üst  səthindəki görünən obyektlərin forma və situasiya vəziyyətini dəqiq və düzgün ifadə edən  optik peyklərdən alınan məlumatların əsasında topoqrafik xəritələr, planlar yaratmaq həm də məlumatları yeniləmək habelə, bitki növlərini, mineralları, torpaq növlərini və s. ayırmaq üçün istifadə olunur.

Radar kosmik görüntüləri elektromaqnit dalğa uzunluqlarının radiosunda aparılır və buludlu olmasına baxmayaraq gecə və qışda həyata keçirilə bilər. Yerin Məsafədən Zondlama radar peyklərindən alınan məlumatlar, müxtəlif vaxtlarda çəkilən radar görüntülərinin faz fərqlərini hesablayaraq yer səthinin və strukturlarının yerdəyişmələrini və deformasiyalarını izləməkdə geniş tətbiq olunmaqdadır. Məsafədən zondlama radar peykləri yalnız səthdəki obyektlər haqqında deyil, həm də yeraltı rabitə, boru kəmərləri və s.

 

Sualin var?